• Uniriştii şi CNU organizează competiţie de proiecte (aprilie-mai 2014)

1. Zidul - concurs de proiecte care să pună în valoare inscripţiile de pe cărămizile CNU

Se acordă trei premii: 300, 200, 100 lei pentru cele mai bune lucrări. Dacă există mai puţin de 3 lucrări, premiul III se distribuie la locurile I si II. Lucrarea de pe locul I va fi publicată pe site CNU.

Ce inseamnă proiectul? Există o arhivă de fotografii ale vechiului zid al liceului, înainte de renovare. Pe cărămizi există nume de foşti elevi, clasa, anul etc. Candidaţii trebuie să construiască un program/aplicaţie web de căutare şi vizualizare în această arhivă după nume, ani, clase etc. Termen de predare: 15 mai 2014

2. Lessons on demand:

Se premiază cel mult 10 lucrări lecţii video sau animaţii de 1-3 minute. Lecţiile pot aborda orice disciplină de învăţământ dar nu pot fi altceva! Se cere şi subtitrare în engleză. Fiecare lucrare se premiază cu 150-200 lei în funcţie de calitate, mesaj etc. Nu există un clasament. Principiul este: primul venit, primul servit (plătit). Termen de predare: 20 mai 2014

Exemple la: http://lessonsondemand.lufo.ro/

Detalii se pun la dispoziţia candidaţilor la solicitare. (Catedra de Informatică)

 

  • LessonsOnDemand - susținut de programul RISE al companiei GOOGLE

Proiectul va dura cca. un an (2013) și își propune realizarea de scurte lecții video traduse în limba engleză pentru disciplinele informatica, matematica, fizica, chimie, biologie. Vor lucra echipe formate din elevi și profesori ce vor fi antrenați în prelucrare și montaj video din Colegiul Național "Unirea" și din școlile Jariștea, Vulturu și Liceul “Ion Slavici” din Panciu.

  • IT&SCIENCE CARAVAN - susținut de programul RISE al companiei GOOGLE

Un program de susţinere a unor localităţi din zone defavorizate ale judeţului Vrancea, derulat pe parcursul anului 2012, cursuri în afara orelor obişnuite de program, o dată pe lună în weekend.  Cursurile au fost susţinute de elevi ai Colegiului Naţional "Unirea", asistaţi de profesori.

Principalele teme:

  1. IT&Programming (Înţelegerea algoritmilor şi 1,2,3 paşi în programare, Reţele de calculatoare şi Internet pentru viaţă, Blogul şcolii sau site-ul şcolii la Google.
  2. Matematica pentru viaţa cotidiană: Geometria pentru orientare, Aritmetica şi calculul rapid, Algebra şi informatica.
  3. Fizica în viaţa mea. Surse de energie la îndemâna noastră.
  4. Chimia vieţii, biologie şi ecologie.
  • Asociatia Uniristii-membrii fondatoriAsociaţia ”Uniriştii” cu sediul în Focşani, str. Cezar Bolliac nr. 15, jud. Vrancea este înscrisă la poziția nr. 3/26/03/2009 în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, partea A, secţiunea I şi nu apar menţiuni cu privire la radierea acesteia. (Judecătoria Focşani, jud. Vrancea, Dosar. nr. 1833/231/2009 din 14.05.2009)
  • C.I.F. 25540456
  • Asociaţia este în evidenţa Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării - nr. 377/10.06.2009
  • Preşedintele Asociaţiei "Uniriştii" este directorul Colegiului Naţional "Unirea", prof. Cornel Noană

 

STATUTUL ASOCIAŢIEI UNIRIŞTII

 

 

Subcategories