• Asociatia Uniristii-membrii fondatoriAsociaţia ”Uniriştii” cu sediul în Focşani, str. Cezar Bolliac nr. 15, jud. Vrancea este înscrisă la poziția nr. 3/26/03/2009 în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, partea A, secţiunea I şi nu apar menţiuni cu privire la radierea acesteia. (Judecătoria Focşani, jud. Vrancea, Dosar. nr. 1833/231/2009 din 14.05.2009)
  • C.I.F. 25540456
  • Asociaţia este în evidenţa Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării - nr. 377/10.06.2009
  • Preşedintele Asociaţiei "Uniriştii" este directorul Colegiului Naţional "Unirea", prof. Cornel Noană

 

STATUTUL ASOCIAŢIEI UNIRIŞTII

 

 

CAPITOLUL I

Art.1. ASOCIAȚIA ”UNIRIȘTII” este organizată și își va desfășura activitatea potrivit prevederilor prezentului statut și dispozițiilor imperative cuprinse în legislația română în vigoare.

Art.2. Denumirea asociației este ”ASOCIAȚIA UNIRIŞTII”.
Aceasta va fi menționată pe toate documentele, actele și înscrisurile emise de asociație, la care se va adăuga adresa sediului social și, dacă este cayul, bancă și numărul contului bancar.

Art.3. Asociația va putea avea siglă, emblemă și sigiliu.

Art.4. Asociația ”UNIRIŞTII” este persoană juridică română de drept privat, cu caracter non-profit, independentă de instituțiile de stat române sau străine și apolitică.

Art.5. Asociația are sediul în Focșani, str. Cezar Bolliac nr. 15, județul Vrancea. Sediul poate fi mutat oriunde în țară, prin hotărârea Adunării generale. Asociația poate înființa filiale, sucursale sau poate deschide birouri și reprezentanțe în țară sau străinătate.

  

CAPITOLUL II
SCOPUL ŞI ACTIVITATEA ASOCIAŢIEI

Art.6Asociaţia "UNIRIŞTII" are ca scop principal colaborarea cu elevii, profesorii şi prietenii Colegiului Naţional "Unirea", în vederea promovării imaginii CNU prin creşterea performanţelor şi diversificarea activităţilor desfăşurate şi militează pentru promovarea valorilor culturale în beneficiul persoanelor fizice, juridice şi al societăţii româneşti în general şi, de asemenea, să realizeze la nivel naţional un parteneriat profesional al reprezentanţilor departamentelor de resurse umane din toate domeniile de activitate. 

Art.7. ASOCIAŢIA va urmări îndeplinirea următoarelor obiective:

7.1. Să dezvolte şsă menţină standardele profesionale de activitate şi competenţă pentru membrii asociaţiei;

7.2. Să servească drept forum pentru membrii săi pentru a schimba opinii, puncte de vedere prin organizarea de conferinţe, seminarii, întâlniri;

7.3. Să colecteze şi să disemineze informaţii referitoare la programele de învăţământ, cursurile de perfecţionare şi managementulr esurselor umane;

7.4. Să constituie şi să menţină un centru de documentare pentrue ducaţie în domeniu, incluzând rţi, publicaţii de specialitate, filme etc.;

7.6. Să susţină un punct de vedere propriu la nivel naţional în problemele privind educaţia;

7.7. Să stabilească şi să dezvolte legături cu alte organizaţii şiorganisme interne şi internaţionale care sunt interesate în managementul resurselor umane.

7.8.  Să descopere şi să transfere la CNU a elevilor cu posibilităţi materiale reduse şi să asigure burse de studii pentru aceştia.

7.9. Să sprijine prin activitatea de pregătire suplimentară şi prin ajutoare financiare elevii participanţi la concursuri cu sau fără finanţare.

7.10. Să asigure finanţarea pentru editarea, distribuţia şi promovarea naţională a publicaţiei “Revista Noastră” şi a altor publicaţii avînd drept autori elevi ai CNU sau membri ai asociaţiei.

7.11. Să organizeze acţiuni de strângere de fonduri în vederea desfăşurării de acţiuni caritabile, cultural-artistice şi sportive organizate de elevii şi profesorii CNU

7.12. Să asigure sprijin logistic şmaterial pentru redobândirea patrimoniului CNU.

7.13. Să acorde ajutoare materiale foştilor profesori ai CNU care au dificultăţi materiale.

7.14. Să asigure acordarea premiilor promoţiei în fiecare an şcolar la festivitatea de absolvire.

7.15. Să organizeze Ziua Absolventului, întâlnire cu dată fixă, la care pot participa absolvenţii din orice promoţie.

Art.8. În realizarea scopului său, ASOCIIA va desfăşura următoarele activităţi:

8.1. Va organiza workshop-uri şi seminarii la care vor participa asociaţii, atât în scopul instruirii persoanelor cu responsabiliţi înînvăţământ, cât şi în scopul de a le oferi acestora mediul propice schimbului de metode şi bune practici;

8.2. Va oferi suport pentru elaborarea planurilor de acţiune pentru fiecare asociat în parte, pentru punerea în practică a informaţiilor obţinute în urma transferului de know- how;

8.3. În vederea atragerii de noi membri, va organiza întâlniri cu reprezentanţi ai unor organizaţii ce se vor arăta interesate de implementarea unor noi modele de învăţare;

8.4. Va realiza un site al asociaţiei care va urri crearea unei comunităţi virtuale a specialtilor în educaţie, site ce va putea fi folosit pentru diseminarea de know-how şmodele de bună practică, promovare, ca baza de date şi, de asemenea, ca forum de discuţii;

8.5. Va edita newsletter-uri cu conţinut specific despre educaţie;

8.6. Va organiza întâlniri de lucru cu asociaţii în vederea stabilirii unor strategii comune de dezvoltare;

8.7. Se vor elabora studii privind necesarul de forţă de muncă din anumite domenii de activitate, studii ce vor fi transmise tuturor instituţiilor abilitate (şcoli profesionale, licee, universităţi, alte forme de învăţământ, agenţijudeţene pentru ocuparea forţei de muncă);

8.8. Va institui şi acordă anual un "Premiu de excelentă în educaţie", premiu ce va putea fi acordat unui asociat, sau, în mod excepţional, unei persoane ce nu face parte din prezenţa asociaţie, premiu ce va certifica faptul că deţinătorul sau a excelat în aplicarea unor practici corecte şi performante în educaţie;

8.9. Va edita publicaţii în scopul de a populariza necesitatea şi utilitatea introducerii în practică a strategiilor de resurse umane;

8.10. Va edita materiale media ce vor cuprinde modele şi instrumentele folosite în practică de resurse umane şi va elabora strategii pentru distribuirea acestora către diverse organizaţii şi organisme;

8.11. Va populariza programele şi acţiunile asociaţiei, atât în ţara cât şi în străinătate, fapt ce va contribui la perceperea corectă a necesităţii şi utilităţii introducerii în practică a strategiilor de resurse umane.